Công nghệ Lê Minh HOTLINE: 0912 80 37 39

Công nghệ Lê Minh 08:00AM — 05:00PM

Quà tặng Kỷ niệm chương

Quà tặng Kỷ Niệm chương thay cho lời chúc mừng đồng thời cũng là sự bày tỏ sự cảm ơn của DOANH NGHIỆP đến với:

- Nhân viên Công ty đã đóng góp thành quả và luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

- Nhân viên Công ty đồng hành công ty với thười gian 5 - 10 - 15 năm

- Tập thể nhân viên, Đoàn thể cùng nhau phát triển hoàn thành xuất sắc.

- Đại lý đối tác tăng doanh số góp phần vì sự phát triển chung của công ty và hợp tác thành công.

- Chúc mừng thành lập Doanh nghiệp cũng như cảm ơn sự tri ân đến Khách hàng.

Kỷ niệm chương sẽ là một nguồn động lực nhỏ, tiếp thêm sức mạnh để những cá nhân khác trong một tập thể không ngừng phấn đấu. Cùng cố gắng hết 100% công lực để tên của tất cả mọi người cùng có mặt trong vật thể kỷ niệm quý giá.

Hy vọng rằng, Lê Minh sản xuất kỷ niệm chương đẹp và đa dạng mẫu với chất lượng tốt nhất góp phần cho các Doanh nghiệp có sự lụa chọn hoàn hảo.

0912 80 37 39
top