Công nghệ Lê Minh HOTLINE: 0912 80 37 39

Công nghệ Lê Minh 08:00AM — 05:00PM

Sản xuất Kỷ niệm chương theo yêu cầu

Công Nghệ Lê Minh nhận chết tác quà tặng kỷ niệm chương pha lê theo theo yêu cầu hình dáng cũng như thiết kế của Quý Khách hàng.

Thời gian sản xuất nhanh - in đúng mẫu

Giá cả hợp lý ( có nhận làm mẫu khi sản xuất hàng loạt)

Nhận mọi số lượng theo yêu cầu.

Kỷ niệm chương làm theo yêu cầu được Lê Minh kết hợp các chất liệu với nhau: Gỗ - Mica - Kim loại -  Pha lê  -  Thủy tinh, ........

 

KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ THEO YÊU CẦU

 

kỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ VÀ GỖ

 

KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ VÀ KIM LOẠI

 

CÁC MẪU KỶ NIỆM CHƯƠNG THÔNG DỤNG.

0912 80 37 39
top top